Aktualności

 

Lokalizacja

 jaszczur  marzec 2019

 

luty 2019

WODOCIĄG

UWAGA! NOWY NUMER KONTA TYLKO DO WPŁAT NA INWESTYCJĘ WODOCIĄGOWĄ
BANK SPÓŁDZIELCZY KOBIERZYCE O.WROCŁAW

Nr konta: 41 9575 1027 0000 2134 2000 0020

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wszyscy Działkowcy ponoszą partycypację finansową w tak zwanej części wspólnej inwestycji, jaką jest budowa głównej nitki wodociągu wzdłuż alei Fiołkowej do bramy nr 1, w tym opracowanie całościowego projektu, w wysokości 500 zł, płatną w 4 ratach:
I rata – 150 zł do końca września 2018
II rata – 100 zł do 30 listopada 2018 r.
III rata – 150 zł do 31 stycznia 2019 r.
IV rata – 100 zł do 31 marca 2019 r.
Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki wnoszą jedną opłatę.
W tytule wpłaty proszę podać numer działki, wskazanie, której raty dotyczy wpłata i koniecznie dopisek WODOCIĄG.
01.02.2019 r., na spotkaniu Zarządu ROD „Raków”, Zespołu ds. realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej na terenie ROD „Raków” w Psarach. Etap I” i Wykonawców zawarte zostały umowy na:
– wykonanie projektu sieci wodociągowej
Wykonawca – mgr inż. Marek Melson Projektowanie

– Wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych
Wykonawca: mgr inż. Maciej Kiszczyński, Usługi Geodezyjne „ARGEO”.

Od 4 lutego na terenie Ogrodu rozpoczną się pomiary prowadzone przez pracowników firmy „ARGEO”.
styczeń 2019 r.

W sobotę, 19 stycznia 2019 r., Zespół ds. realizacji zadania inwestycyjnego w składzie:

Przewodniczący – Radosław Szymański
Członkowie: Ryszard Prządo, Mariusz Andrzejczak, Krzysztof Leśko, Julian Słowik,
w imieniu Zarządu ROD „Raków”: Henryk Choryń, Agnieszka Franiszyn, Kamila Olinowicz

rozpatrzył oferty na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej na terenie ROD „Raków” oraz na wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych. Zespół zarekomendował wykonawców, którzy zaoferowali najkorzystniejsze warunki. W najbliższym czasie Zarząd ROD „Raków” podejmie działania zmierzające do zawarcia umów z wykonawcami.
grudzień 2018

Zapytanie ofertowe nr 1 – projekt sieci wodociągowej

Zapytanie ofertowe nr 2 – mapa

Plan Ogrodu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Zarząd ROD „Raków” w Psarach z siedzibą przy ul. Polnej 40
w Psarach w związku z rozpoczęciem inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie ROD Raków w Psarach. Etap I.”

zaprasza Wykonawców do złożenia ofert

na wykonanie projektu sieci wodociągowej wewnętrznej

uwzględniającego rozprowadzenie sieci wzdłuż alejek działkowych wraz z przyłączami do każdej z działek (351 działek) tak, żeby każda mogła być zaopatrzona w wodę i posiadała własny licznik. Inwestycja zakłada również 2 nowe punkty czerpalne wody – jeden przy bramie nr 1 i drugi przy bramie nr 2, oraz modernizację istniejącego punktu przy bramie nr 3.

Cena projektu powinna uwzględniać:

– wykonanie projektu sieci wodociągowej

– uzyskanie niezbędnych pozwoleń wymaganych inwestycją,

– uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz warunków przyłączeniowych,

– sporządzenie specyfikacji technicznej inwestycji

Wykonawca składający ofertę musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane lub dysponować personelem posiadającym wymagane uprawnienia.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostaną określone
w umowie.

Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz termin wykonania usługi.

Ofertę należy przesłać mailem na adres: ogrodrodrakow@gmail.com
w terminie do 15 stycznia 2019 r. do godz. 16:00.

Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Kryteriami wyboru będą cena i oferowany termin wykonania.

Rzut ogrodu z podziałem na działki dostępny na stronie: https://rakowrod.wordpress.com/plan-zagospodarowania-ogrodu/

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel.: 694 477 468

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Zarząd ROD „Raków” w Psarach z siedzibą przy ul. Polnej 40
w Psarach w związku z rozpoczęciem inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie ROD Raków w Psarach. Etap I.”

zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na

wykonanie mapy do celów projektowych sieci wodociągowej wewnętrznej Ogrodu.

Inwestycja zakłada rozprowadzenie sieci wzdłuż alejek działkowych wraz
z przyłączami do każdej z działek (351 działek) tak, żeby każda mogła być zaopatrzona w wodę i posiadała własny licznik. Inwestycja zakłada również 2 nowe punkty czerpalne wody – jeden przy bramie nr 1 i drugi przy bramie nr 2, oraz modernizację istniejącego punktu przy bramie nr 3.

Cena powinna uwzględniać:

– wykonanie mapy do celów projektowych.

Wykonawca składający ofertę musi posiadać odpowiednie uprawnienia geodezyjne lub dysponować personelem posiadającym wymagane uprawnienia.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostaną określone
w umowie.

Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz termin wykonania usługi.

Ofertę należy przesłać mailem na adres: ogrodrodrakow@gmail.com
w terminie do 15 stycznia 2019 r. do godz. 16:00.

Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Kryteriami wyboru będą cena i oferowany termin wykonania. 

Plan Ogrodu: https://rakowrod.wordpress.com/plan-zagospodarowania-ogrodu/

 Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel.: 694 477 468Szanowni Państwo
W sobotę, 15 grudnia 2018 r., Zespół ds. realizacji zadania inwestycyjnego rozpatrzył oferty na realizację projektu budowy sieci wodociągowej na terenie ROD „Raków” w Psarach. W spotkaniu udział wzięli:
Ewa Backer, Mariusz Andrzejczak, Krzysztof Leśko,
w imieniu Zarządu ROD „Raków”:
Henryk Choryń, Agnieszka Franiszyn i Kamila Olinowicz, która przedstawiła zebranym oferty projektantów. Zespół nie wyłonił wykonawcy ze względu na ceny znacznie przekraczające możliwości finansowe Ogrodu i postanowił o ponownym wystosowaniu zapytania ofertowego. Zasady składania ofert zostaną podane do publicznej wiadomości.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wszyscy Działkowcy ponoszą partycypację finansową w tak zwanej części wspólnej inwestycji, jaką jest budowa głównej nitki wzdłuż alei Fiołkowej do bramy nr 1, w tym opracowanie całościowego projektu, w wysokości 500 zł, płatną w 4 ratach:
I rata – 150 zł do końca września 2018
II rata – 100 zł do 30 listopada 2018 r.
III rata – 150 zł do 31 stycznia 2019 r.
IV rata – 100 zł do 31 marca 2019 r.
Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki wnoszą jedną opłatę.
W tytule wpłaty proszę podać numer działki, wskazanie, której raty dotyczy wpłata i koniecznie dopisek WODOCIĄG.
Nr konta: 20957510270000213420000010 BANK SPÓŁDZIELCZY KOBIERZYCE O.WROCŁAW

 

Listopad 2018

OGŁOSZENIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ

Zarząd ROD „Raków” w Psarach z siedzibą przy ul. Polnej 40
w Psarach w związku z rozpoczęciem inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie ROD Raków w Psarach. Etap I.”

zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na wykonanie projektu sieci wodociągowej wewnętrznej uwzględniającego rozprowadzenie sieci wzdłuż alejek działkowych wraz z przyłączami do każdej z działek (351 działek) tak, żeby każda mogła być zaopatrzona w wodę i posiadała własny licznik. Inwestycja zakłada również 2 nowe punkty czerpalne wody – jeden przy bramie nr 1 i drugi przy bramie nr 2, oraz modernizację istniejącego punktu przy bramie nr 3.

Cena projektu powinna uwzględniać:

– wykonanie mapy do celów projektowych,

– uzyskanie niezbędnych pozwoleń wymaganych inwestycją,

– uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz warunków przyłączeniowych,

– wykonanie projektu sieci wodociągowej.

Wykonawca składający ofertę musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane lub dysponować personelem posiadającym wymagane uprawnienia.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostaną określone
w umowie.

Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz termin wykonania usługi.

Ofertę należy przesłać mailem na adres: kamilarodrakow@gmail.com
w terminie do 30 listopada 2018 r. do godz. 16:00.

Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Kryteriami wyboru będą cena i oferowany termin wykonania.

W załączeniu rzut ogrodu z podziałem na działki.

Sprawę prowadzi: Kamila Olinowicz, tel.: 694 477 468

adres email: kamilarodrakow@gmail.com.


 

Uwaga! Firma wymieniająca kabel energetyczny kończy pracę najprawdopodobniej w czwartek, 8 listopada. Jeżeli to możliwe, użytkownicy działek przy alei Fiołkowej proszeni są o sprawdzenie, czy mają prąd na swoich działkach. Nie powinno być żadnych problemów, ale na wszelki wypadek, dopóki firma i sprzęt są na terenie Ogrodu, dopilnujmy, czy wszystko działa należycie 🙂

październik 2018

prąd

 

gabaryty


Szanowni Państwo,

Uchwałą nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PZD w ROD „Raków” z dnia 25 sierpnia 2018 r. przyjęliśmy do realizacji na terenie naszego Ogrodu zadanie inwestycyjne – BUDOWA I ETAPU SIECI WODOCIĄGOWEJ.

To wielkie wyzwanie dla naszej Społeczności i dla Zarządu, wywołujące wiele emocji, dyskusji, a także nieporozumień. Dlatego po zakończeniu NWZ i przesłaniu dokumentacji do Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu, wstrzymaliśmy się z decyzjami i informacjami – czekaliśmy na zatwierdzenie prawomocności uchwał, rozmawialiśmy z Państwem, słuchaliśmy opinii pozytywnych i negatywnych, zbieraliśmy Państwa propozycje rozwiązań alternatywnych, prostowaliśmy błędne informacje. Decyzja zapadła – woda jest niezbędna, zaczynamy. Ale zapewniamy Państwa, że dołożymy wszelkich starań, by realizacja tego zadania odbywała się prawidłowo zarówno pod względem projektowym, wykonawczym jak przede wszystkim finansowym. Dlatego postanowiliśmy, że nasze działania będą transparentne i oparte na Państwa wiedzy, doświadczeniu i kontaktach. Zaprosiliśmy Państwa do współpracy. Na spotkaniu 6.10.2018 r. powołany został Zespół ds. realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej na terenie ROD „Raków” w Psarach. Etap I”.

Skład Zespołu stanowią przedstawiciele Zarządu i wszystkie osoby, które przybyły na spotkanie:

Przewodniczący – Radosław Szymański

Członkowie: Ewa Backer, Ryszard Prządo, Mariusz Andrzejczak, Krzysztof Leśko, Julian Słowik

W imieniu Zarządu ROD „Raków”: Henryk Choryń, Agnieszka Franiszyn

Cele Zespołu to opiniowanie, konsultowanie, wspieranie i kontrola działań Zarządu ROD „Raków” przy realizacji budowy sieci wodociągowej.

Obecnie rozpoczynamy procedurę opracowania całościowego projektu budowy wodociągu. Po sformułowaniu zapytania ofertowego nastąpi wszczęcie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy projektu sieci wodociągowej w trybie zapytania o cenę. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie wysłane do wykonawców oraz udostępnione na tablicach informacyjnych Ogrodu oraz na stronie internetowej.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o przebiegu prac i podejmowanych czynnościach.

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, której treść dostępna jest na tablicach informacyjnych, wszyscy Działkowcy ponoszą partycypację finansową w tak zwanej części wspólnej inwestycji, jaką jest opracowanie projektu i budowa głównej nitki wzdłuż ulicy Fiołkowej do bramy nr 1, w wysokości 500 zł, płatną w 4 ratach:

I rata – 150 zł do końca września

II rata – 100 zł do 30 listopada 2018 r.

III rata – 150 zł do 31 stycznia 2019 r.

IV rata – 100 zł do 31 marca 2019 r.

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki wnoszą jedną opłatę.

W tytule wpłaty proszę podać numer działki, wskazanie, której raty dotyczy wpłata i koniecznie dopisek WODOCIĄG.

Nr konta: 20957510270000213420000010 BANK SPÓŁDZIELCZY KOBIERZYCE O.WROCŁAW


 

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, czy „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Chcemy uprzejmie poinformować, że ROD „Rakóww Psarach, ul. Polna 40, posiada dane, które zostały zebrane w wyniku podpisania umowy, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszym Ogrodem z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

Należą do nich:

– Dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, pesel

– Dane adresowe: adres zamieszkania lub korespondencyjny, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto

– Dane firmy: nazwa firmy, NIP, adres firmy

W myśl wspomnianego wyżej rozporządzenia RODO dane są chronione. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania Państwa danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ROD „Raków” (kontakt z klientami, zawieranie umów, przesyłanie informacji związanych z działalnością ROD „Raków”), niezbędne jest złożenie przez Państwa oświadczeń wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Kto z Państwa nie złożył jeszcze takiego oświadczenia, zapraszamy do kontaktu z sekretarz Zarządu ROD „Raków”, Panią Kamilą Olinowicz: tel. 694477468 lub e-mail: kamilarodrakow@gmail.com

wrzesień 2018

Szanowni Państwo
W związku z podjęciem w dniu 25.08.2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Działkowców uchwały pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej na terenie ROD „Raków” w Psarach. Etap I”, Zarząd ROD „Raków” pragnie zaprosić do współpracy osoby, które mają wiedzę, doświadczenie, kompetencje niezbędne do prawidłowej realizacji tego trudnego zadania inwestycyjnego. Taki społeczny, niezależny Komitet pełniłby funkcję doradczą, opiniującą i kontrolną dla działań Zarządu. Chętne osoby zapraszamy               6 października, na godz. 12.30 do budynku administracyjnego.


 

42182329_2049788898385896_7669235157269741568_n


Zapisy do 28 września 🙂

plakat grzybobranie.png

sierpień 2018

12


W imieniu swoim i Zarządu ROD „Raków” bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Działkowcom, którzy uczestniczyli w akcji sprzątania parkingu, która odbyła się 18 sierpnia 2018. Wielką radością jest to, że są jeszcze osoby, które potrafią poświęcić swój czas dla dobra naszego Ogrodu. Wielkie BRAWA 🙂
Mam nadzieję, że podczas kolejnej akcji będzie nas więcej.
Pozdrawiam
Kamila Olinowicz

A oto nasi bohaterzy:

 

kamila

Szanowni Państwo. W najbliższych dniach będziemy prosić Państwa o składanie podpisów i odbiór zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zwołanym w celu podjęcia decyzji o realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej”. Prosimy również o potwierdzenie odbioru zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną. Dzięki temu zaoszczędzimy na znaczkach 

NWZ Zawiadomienie (1)

lipiec 2018

Szanowni Państwo.

W zakładce OPŁATY jest zamieszczone rozliczenie energii za I półrocze 2018 r. Opłata za faktyczne zużycie energii jest powiększona o przedpłatę na II półrocze 2018 r. Wpłatę należy dokonać do 31 lipca 2018 r. na konto Ogrodu: Bank Spółdzielczy Kobierzyce O/Wrocław 20 9575 1027 0000 2134 2000 0010. W tytule wpłaty proszę koniecznie podać numer działki oraz treść „opłata za energię I półrocze 2018 r.”

czerwiec 2018

UWAGA! AZBEST! c.d. 

Zarząd ROD „Raków” informuje, że wywóz odpadów zawierających azbest odbędzie się w pierwszym tygodniu lipca, najprawdopodobniej 2 lipca (termin i godzinę potwierdzi jeszcze firma zajmująca się odbiorem). Bardzo prosimy wszystkie osoby zainteresowane odbiorem o pilny kontakt mailowy lub telefoniczny, potwierdzający ilość i dokładne miejsce złożenia azbestu, w celu ustalenia planu wywozu z terenu Ogrodu. Przypominamy, że odpady powinny być szczelnie opakowane folią i złożone na palecie w wyznaczonym miejscu obok budynku administracyjnego przy 3 bramie lub w miejscu, do którego jest w stanie dojechać samochód Iveco z HDS, o ładowności 3,5 t (to najmniejszy samochód, jakim dysponuje firma).
Telefon: 728590771 (tylko w sprawie azbestu)
e-mail: ogrodrodrakow@gmail.com

UWAGA! AZBEST!
Gmina Wisznia Mała wyłoniła odbiorcę odpadów zawierających azbest. Z uzyskanych informacji wynika, że odbiór planowany jest pod koniec czerwca (o konkretnym terminie zostaniemy poinformowani). Jest to ostatni moment na pozbycie się z działek odpadów zawierających ten szkodliwy składnik. Zarząd ROD „Raków” prosi o złożenie (najlepiej na palecie) szczelnie opakowanych folią odpadów na wskazanym terenie przy budynku administracyjnym do 20 czerwca 2018 r. Prosimy o zachowanie ostrożności, zgodnie z zasadami postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.


Zarząd ROD „Raków” informuje, że 15 czerwca, przy bramie nr 2, podstawiony zostanie kontener na odpady wielkogabarytowe. Uprzejmie prosimy o zachowanie porządku i niepozostawianie odpadów poza kontenerem.

maj 2018


Z przyjemnością informujemy, że przy bramie nr 2 ustawiona została nowa tablica ogłoszeniowa. A na zewnątrz ogrodzenia, przed bramą nr 2, zamontowano starą, wysłużoną tablicę, która od czwartku 31 maja będzie dostępna dla każdego, kto chciałby zamieścić swoje prywatne ogłoszenie skierowane do Działkowców. Do przymocowania informacji wskazane są magnesy.

 

 

 

 


Zarząd ROD „Raków” bardzo serdecznie dziękuje Urzędowi Gminy Wisznia Mała za sfinansowanie i dostarczenie 200 sztuk drzewek iglastych do obsadzenia wschodniej części ogrodzenia Ogrodu, graniczącego z drogą S5. Nie zastąpi to ekranów, ale w przyszłości choć odrobinę zmniejszy uciążliwy hałas i zasłoni widok przejeżdżających samochodów. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Marcina Buczaka za pomoc w organizacji dostawy iglaków.

 

 

 

 

 

kwiecień 2018

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018 już za nami  Bardzo dziękujemy Państwu za aktywny udział i czas poświęcony na rozstrzyganie spraw istotnych dla naszego Ogrodu. Już dziś zapowiadamy i zapraszamy na czerwcowe zebranie w sprawie wodociągu na terenie ROD „Raków”. Wkrótce na stronie zamieszczone zostaną dokumenty sprawozdawcze oraz uchwalone nowe opłaty działkowe.

 

 

 

 

Marzec 2018

jajo

Luty 2018

Zarząd ROD „Raków” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 21.04.2018 r. w Szkole Podstawowej w Psarach.

I termin – godz. 10:30
II termin – godz. 11:00

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 07.04.2018 r. w godz. od 10:00 do 12:00 w budynku Zarządu ROD „Raków”.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD  w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.

STYCZEŃ 2018

Szanowni Państwo.

W zakładce OPŁATY jest zamieszczone rozliczenie energii za II półrocze 2017 r. Opłata za faktyczne zużycie energii jest powiększona o przedpłatę na I półrocze 2018 r. Wpłatę należy dokonać do 31 marca 2018 r. na konto Ogrodu. W tytule wpłaty proszę podać numer działki oraz treść „opłata za energię II półrocze 2017 r.”

 

 

nowy rok

październik 2017 r.

 

 

 

 

podziękowanie

 

 wrzesień 2017 r.

Parasolki, parasolki… 😉 Deszcz dopisał, ale kto był, ten wie, że dobrej zabawy też nie zabrakło. Pomimo wszystko 🙂 Dzień Działkowca 2017 przechodzi do historii Ogrodu 🙂 Wszystkim bardzo dziękujemy za obecność. Bardzo, bardzo gorąco dziękujemy Działkowiczom, którzy okazali pomoc w organizacji uroczystości. Fotogaleria: https://www.facebook.com/rodrakow/posts/1620714367960020

À propos historii Ogrodu… Dzięki uprzejmości Pani Ewy Przygody udostępniamy kolejną archiwalną perełkę. Z komentarza Pani Ewy: „To fotka z etapu wytyczania działek. Obecnie działki nr 122, 123 i okolica”…  Na zdjęciu: Państwo Jadwiga i Jan Stolarscy z synem Witkiem oraz Państwo Ewa i Alfred Przygoda.

Zdjęcie użytkownika Ogród Działkowy Raków.
sierpień 2017 r.
PLAKAT NA STRONĘ
Czy podobają się Państwu nasze nowe tablice informacyjne? Właśnie zostały postawione przy bramie nr 1 i nr 3. Jeżeli uda nam się wygospodarować dodatkowe środki, taka tablica stanie także przy bramie nr 2. Stare, wysłużone tablice nie pójdą na złom. Udostępnimy je na prywatne ogłoszenia działkowców. Mamy nadzieję, że dzięki temu znikną „dekoracje” z naszego ogrodzenia
Szanowni Państwo. 16 września organizujemy coroczny Dzień Działkowca. W tym roku charakter tego wydarzenia jest szczególny – mija 35 lat od powstania naszego Ogrodu. Zwracamy się do Państwa z prośbą. Kto może upiec ciasto, poczęstować domową nalewką, przygotować dekorację stołów, dostarczyć owoce i wspomóc organizacyjnie – bardzo zapraszamy do współpracy. Spotkajmy się 5 sierpnia o godz. 12.00 przy budynku zarządu. Można też zadeklarować pomoc pisząc na adres e-mail Ogrodu.
A może ktoś ma piękne zdjęcia Ogrodu wykonane w wysokiej rozdzielczości i chciałby udostępnić? Prosimy o kontakt: ogrodrodrakow@gmail.com, w tytule dopisując „zdjęcia”.

Szanowni Państwo. Mamy już rozliczenie zużycia energii za I półrocze 2017 r. i naliczenie przedpłaty za II półrocze. Szczegóły w zakładce OPŁATY – Rozliczenie energii. Wkrótce wykaz pojawi się na tablicach ogłoszeniowych.
_________________________________________
W czerwcu przeprowadzony został przegląd działek. Komisja w składzie: Ryszard Prządo, Lucyna Wypuszcz, Anna Omasta, Christa Murawa, Irena Proć stwierdziała, że 80% działek wygląda estetycznie i zagospodarowane są zgodnie z regulaminem ROD. Część działek jest niekoszona, zachwaszczona i sprawia wrażenie nieużytkowanych. Nie wszystkie nasadzenia na działkach spełniają wymogi regulaminu ROD, żywopłoty są za wysokie, przerastają na alejki. Poza tym niektóre alejki są w bardzo złym stanie i jest to skutek nie zwracania uwagi na warunki atmosferyczne przez działkowców dojeżdżających do działek samochodam. Komisja wytypowała 30 działek do konkursu WZOROWA DZIAŁKA ROD „RAKÓW”: 3, 28, 106, 108, 111, 118, 120, 133, 135, 138, 141, 145, 146, 147, 153, 168, 169, 171, 173, 180, 198, 210, 216, 219, 220, 244, 246, 272, 280. Gratulujemy! Również tym działkowcom, których działki są pięknie prowadzone, ale w tym roku nie znalazły się wśród wzorowych. W zakładce GALERIA można zobaczyć niektóre z wytypowanych do konkursu działek.
WP_001478
__________________________________________________
PILNE!  W połowie lipca złożony zostanie w UG Wisznia Mała wniosek o odbiór materiałów zawierających azbest. Z uzyskanych informacji wynika, że odbiór nastąpi jesienią. Jeżeli ktoś z Państwa planuje w najbliższym czasie usuwanie wyrobów zawierających azbest, prosimy o pilne zgłoszenie na adres: ogrodrodrakow@gmail.com lub osobiście w siedzibie Zarządu w soboty w godz. od 10.00 do 12.00. W informacji należy podać nr działki, nazwisko dzierżawcy, dane kontaktowe, rodzaj uswanego materiału i planowany termin. 
_____________________________________________________________
czerwiec 2017 r.
Szanowni Państwo. Przypominamy zasady koszenia kosiarkami i kosami spalinowymi/elektrycznymi:
– w dni powszednie koszenie bez ograniczeń czasowych z wyjątkiem tzw. ciszy nocnej
– w soboty koszenie do godziny 16.00
– w niedziele i w święta ustawowo wolne od pracy
kosić nie należy.
Bardzo prosimy o przestrzeganie tej zasady. Szanujmy prawo każdego z nas do odpoczynku w ciszy i spokoju.
______________________________________________________

W tym roku mija 35 lat od powstania naszego Ogrodu. Dzień Działkowca, zaplanowany na 16 września, będzie doskonałą okazją do świętowania tego wydarzenia. Czy ktoś z Państwa jest w posiadaniu archiwalnych fotografii dokumentujących historię ROD „Raków”? Jeśli tak, bardzo proszę o kontakt na adres e-mail Ogrodu z tytułem „Fotografie”.
O, na przykład takie perełki 🙂
Zdjęcie użytkownika Ogród Działkowy Raków.Szanowni Państwo. Ponieważ nadal nie wszyscy stosują się do próśb o utrzymanie porządku przy kontenerach i kompostownku, co powoduje wzrost kosztów ponoszonych przez Ogród i nieporządek na terenie wspólnym, zmuszeni jesteśmy przypomnieć, że:
18765557_322274221536892_8074505923948458826_njpg
 
maj 2017 r.


BARDZO PROSIMY O ZACHOWANIE PORZĄDKU PRZY KONTENERACH NA ODPADY KOMUNALNE I PRZY KOMPOSTOWNIKU. POZOSTAWIANIE ODPADÓW ZIELONYCH W WORKACH FOLIOWYCH, POZOSTAWIANIE ŚMIECI POZA KONTENEREM TO NIE TYLKO NIEPRZYJEMNY ZAPACH I WIDOK, ALE DODATKOWE KOSZTY OBCIĄŻAJĄCE NAS WSZYSTKICH. ZADBAJMY O WSPÓLNĄ PRZESTRZEŃ.
Przypominamy, że odpadów poremontowych, wielkogabarytowych oraz innych, niezwiązanych z użytkowaniem działki, nie należy wyrzucać do kontenerów na odpady komunalne, a tym bardziej obok. Można skorzystać z tego miejsca: 
http://www.wiszniamala.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/gospodarka-odpadami/punkt-selektywnej-z…Kilka informacji w sprawie drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary. Niestety, gruntowna przebudowa drogi dojazdowej do naszego Ogrodu, na którą wszyscy czekamy, w najbliższym czasie nie zostanie wykonana. Były perspektywy i plany, jednakże Starostwo Powiatowe w Trzebnicy nie podpisało umowy partnerskiej z Gminą Wisznia Mała, a brak umowy wykluczył pozyskanie środków z Urzędu Wojewódzkiego. Zastępca Wójta Gminy Wisznia Mała, Pani Sławomira Misiura-Hermann poinformowała, że w tym roku ma zostać wykonana nawierzchnia od Kryniczna do wysokości trzeciej bramy Ogrodu. Od strony Psar – ze względu na konieczność położenia kanalizacji sanitarnej – pozostaje tylko równanie tak, jak dotychczas. Ale jest nadzieja – trwają rozmowy z wykonawcą S5. Jeśli uda się pozyskać tzw. frez asfaltowy, to cały odcinek drogi zostanie utwardzony, może jeszcze w czerwcu. Przy okazji informujemy, że w Urzędzie Gminy Wisznia Mała została złożona dokumentacja szkód spowodowanych powalonymi drzewami. Mamy nadzieję, że otrzymamy odszkodowanie.
Reklamy

2 myśli w temacie “Aktualności

  1. Bardzo mi się podoba informacja dotycząca dywanu, ręce same składają się do oklasków. GRATULUJE I POPIERAM wASZĄ DECYZJE…

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s